“ISPITA ARMA DIAVOLULUI


“ISPITA ARMA DIAVOLULUI (1Cor.10:13). By David(duţu) Miclea


*Cuvîntul de aur: Nu v-a ajuns nicio ispita care sa nu fi fost potrivita cu puterea omeneasca. Si Dumnezeu, care este credincios, nu va ingadui sa fiti ispititi peste puterile voastre; ci, impreuna cu ispita, a pregatit si mijlocul sa iesiti din ea, ca s-o puteti rabda. (1Cor.10:13).

1. SURSA ISPITEI:
(a).Lumea.
(b).Tot ce e fire pămîntească, carne păcătoasă.
©.Diavolul.
(d). Agentii diavolului (farisei si saduchei)

 

2. CĂI PRIN CARE ISPITA DĂ TÎRCOALE
-momeală,
-fermecat,
-ademenire,
-otrăvire,
-convingere prin şarlatanie.

3. CĂI PRIN CARE ISPITA ACŢIONEAZĂ
-Mîndrie,
-Eul din noi,
-Pofta sexuală,
-Materialism,
-Lăcomie,
-Minciună.

 

4. ISPITA E O UNELATĂ A DIAVOLULUI ÎMPOTRIVA CELOR BUNI
*Ţine minte nu eşti primul la care diavolul încearcă prin ispitire.
-Cînd eşti ispiti, trebuie să realizezi că şi diavolul vede ceva bun în tine, de aceia încearcă să te corupă.
-Iosif un copil bun, invidiat de fraţi lui din cauză bunătăţi ce o avea, plin de success în casa lui Potifar, şi ispita era după el.
-Iov, un om văzut de bine la porţile cetăţi cu frică de Dumnezeu, şi ispititorul a vrut să-l doboare.
-Isus Pilda vrednică de urmat în tot ce e sfînt, diavolul s-a ţinut scai de El ca să-L ispitească. 5. ISPITA TE COBOARĂ DACĂ TE LAŞI BIRUIT DE EA
-Cînd eşti ispitit priveşte în sus căci izbăvirea noastră se apropie, de acolo de sus se coboară orice dar bun şi desăvîrşit, de acolo S-a coborÎt Cuvîntul care dacă îl vei cunoaşte şi Îl vei pune în practica vieţii de fiecare zi te va ţine departe de căderile în care ispita vrea să te distugă.

 

6. CELE MAI SIGURE SOLUŢII ÎN A IEŞI BIRUITOR
1.Fuga (amintiţi-vă de Iosif în casa lui Potifar).
-Proverbul spune fuga e ruşinoasă, dar e sănătoasă.
-Vor rîde colegi că ai ratat ocazia, şi pînă la urmă “ispita “ ţi-a ieşit în cale, nu îţi pese de rîsul lor, tu fugi de ispită şi îţi vei păstra integritatea.
2.Nu sta în calea ispite nu te duce la locul unde ispia are acces liber (Ps.1)
3. Credinţa puternică în Dumnezeu te va scoate biruitor.
4. Luptă avînd cu tine arma Cuvîntul lui Dumnezeu.
5.Apelează la ajutorul Domnului.

*Fii binecuvîntat de Domnul cu multă biruinţă asupra ispitelor din viaţă.
~Slujitorul~